لطفا یکی از مراکز زیر را انتخاب کنید

نام مرکز : بیمارستان پیامبر اعظم (ص)
آدرس: كرمان - خيابان ابو حامد - بيمارستان پیامبر اعظم
تلفن: 32260041
نام مرکز : بیمارستان دکتر غرضی
آدرس: استان كرمان - شهرستان سيرجان - بلوار مالك اشتر - خيابان شفا - بيمارستان دكتر غرضي
تلفن: 42235844
نام مرکز : بیمارستان امام علی (ع) زرند
آدرس: زرند بلوار جمهوري خیابان پرستار بيمارستان امام علي
تلفن: 03433438201
نام مرکز : درمانگاه بافت
آدرس: بافت ابتداي بلوار دانشگاه، درمانگاه تامين اجتماعي
تلفن: 03442420830
نام مرکز : درمانگاه بم
آدرس: بم - خیابان تختي - خیابان مصطفي خميني - درمانگاه تامين اجتماعي
تلفن: 03444210900
نام مرکز : درمانگاه شهر بابک
آدرس: شهر بابك انتهاي بلوار جمهوري اسلامي جنب شعبه تامين اجتماعي
تلفن: 4220654
نام مرکز : درمانگاه کهنوج
آدرس: کرمان - شهرستان کهنوج
تلفن: 5223355
نام مرکز : درمانگاه بردسیر
آدرس: کرمان - شهرستان بردسیر - خیابان دستغيب بن بست دوم
تلفن: 33529236-034
نام مرکز : درمانگاه شماره 1 کرمان
آدرس: كرمان بلوارپاراديس بلوارشهيد مفتح مركز بهداشتي درماني شماره1 تامين اجتماعي کرمان
تلفن: 32710400
نام مرکز : درمانگاه شماره 2 کرمان
آدرس: كرمان سرسبيل خيابان شهيد دستغيب جنب تكيه امام حسن عسگري درمانگاه شماره 2 تامین اجتماعی کرمان
تلفن: 03413324202
نام مرکز : درمانگاه شماره 3 کرمان
آدرس: كرمان-خیابان ابوذر خيابان خرمشهر كوچه 60 - درمانگاه شماره 3 تامین اجتماعی کرمان
تلفن: 03432523565
نام مرکز : درمانگاه شماره 4 کرمان
آدرس: كرمان - خيابان شهيد مصطفي خميني - بعد از صدا و سيما - درمانگاه شماره 4 تامين اجتماعي کرمان
تلفن: 03433244072
نام مرکز : درمانگاه کوهبنان
آدرس: کرمان - شهرستان کوهبنان
تلفن: 4724800
نام مرکز : پلی کلینیک رفسنجان
آدرس: رفسنجان خيابان حجت كلينيك تامين اجتماعي
تلفن: 03434334030
نام مرکز : درمانگاه جیرفت
آدرس: کرمان - شهرستان جیرفت
تلفن: 43310761
نام مرکز : درمانگاه دکترصادقی
آدرس: سيرجان چهارراه تختي جنب سازمان تامين اجتماعي
تلفن: 3235844
نام مرکز : درمانگاه تامین اجتماعی راور
آدرس: راور
تلفن: 32615571